Adaptörler
    Spirometre Filtrelerimiz birçok lider spirometre cihazıyla uyumludur. Şayet filtrenin kullanılacağı spirometre cihazı, filtrelerimizle uyumlu olmayan ender cihazlardan biriyse, bu durumda filtre ile birlikte cihaza uygun bir adaptör sunabiliriz. Filtrenin takılacağı cihazın markası, modeli ve mümkünse üretim yılı gibi bilgilere sahip olunması halinde, cihaza uygun adaptör kolaylıkla belirlenebilir. 

    Ürettiğimiz adaptörler hem cihazla, hem de filtre ile uyumludur.

    Adaptörler basit parçalar gibi görünseler de aslında tasarımı uzmanlık gerektiren ve test sonucunu etkileyebilecek önemli parçalardandır. ürettiğimiz adaptörler, her farklı cihaz ve filtre için özel bir tasarıma sahiptir. Böylelikle testi etkileyebilecek ilave bir ölü boşluk veya ilave bir dirençle karşılaşılmaz.

    Üretim esnasında her bir adaptör, kullanılacağı cihazla ve filtreyle birlikte uyum, ölü boşluk ve direnç bakımından test edilir.