Çevre Politikası

Tüm faaliyetlerimizde, toplumsal sorumluluk duygusu ve çevre duyarlılığı önemli bir etkiye sahiptir. Üretilecek bir ürünün tasarım aşamasından, ürünün tüketim aşamasına kadar tüm aşamalarda minimum atık hedeflenir ve planlanır. Böylelikle atıkların oluşumunu kaynağında etkili bir şekilde önlemede başarılı sonuçlar elde edilir. Ayrıca, üretimde kullanılan ileri teknoloji ve üretim tekniklerinin de bu başarıda payı vardır.

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında geri dönüştürülebilirlik, hızlı tüketim ve israf karşısında gittikçe daha da önem kazanmaktadır. Şirketimizin üretim, ambalajlama, depolama, sevkiyat vs. tüm faaliyetlerinde ortaya çıkan atıklar cinsine göre ayrı ayrı depolanır ve periyodik aralıklarla geri dönüşüm firmalarına teslim edilir.

Ürünlerimizde kullanılan hammadde ve malzemelerin  %100 ‘e  yakın bir oranda  geri dönüştürülebilir olması da, çevre politikamızın gereğidir.

Şirket içi eğitimlerle çevreye duyarlılığı daha da artmış bir ekip, çevre konusunda yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuata tam uyma kararlılığı, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanma gibi faktörler de çevre politikamızın önemli unsurlarındandır.