Datospir Aira Bilgisayarlı Spirometre

    DATOSPIR _  SIBELMED AR-GE departmanı tarafından geliştirilmiş portatif bir spirometredir. 

    USB ve BLUETOOTH iletişim sistemlerine sahiptir. 

    Datospir Aira'nın çok yönlülüğü onu, iş yeri hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetleri, solunum fonksiyon test birimleri, özel muayenehane ve platform entegrasyon ortamlarında çalışmak için ideal bir spirometre haline getirmektedir.