Datospir Micro Taşınabilir Spirometre

    DATOSPIR MICRO, SIBELMED AR-GE departmanı tarafından geliştirilen portatif bir spirometredir. 

    Model C, USB ve BLUETOOTH iletişim sistemlerini ve dokunmatik bir ekran içerir. 

    Sağlam bir kasaya ve uzun ömürlü bir bataryaya sahiptir, böylece spirometri her yerde yapılabilir. 

    DATOSPIR MICRO'nun taşınabilirliği, onu mesleki tıp, birinci basamak sağlık hizmetleri ve entegrasyon platformları için ideal bir spirometre haline getirmektedir.