İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Şirketimizin tüm faaliyetlerinde birinci önceliği iş güvenliği ve çalışanlarının sağlığıdır. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, bu tedbirlerin ve çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesi, çalışanlarının memnuniyetini sürekli en üst düzeyde tutma çabası, sürekli risk analizleriyle risklerin tanımlanması ve bu risklerin en kısa zamanda en aza indirilmesi, sürekli ve düzenli olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yapılan şirket içi eğitim çalışmaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını düzenleyen ulusal ve uluslararası mevzuata ve gerekliliklere eksiksiz uyma, şirketimizin bu konudaki vazgeçilmez ilke ve uygulamalarındandır.

Tüm çalışanlar, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında düzenli olarak eğitim programlarına katılır ve uzman doktorlar tarafından düzenli olarak genel sağlık kontrolüne tabi tutulur.

Şirketimiz çalışanlarıyla birlikte “önce sağlık ve güvenlik” prensibini sadece çalışma hayatında değil, hayatın tüm alanlarında birinci öncelik olarak benimsemiş ve içselleştirmiştir.