Niox Vero (FeNO)
  DOĞRU HAVA YOLU İNFLAMASYONUNUN NIOX VERO İLE ÖLÇÜMÜ
  NIOX VERO, dünya çapında en yaygın kullanılan FeNO test cihazlarından biridir.

  Astımla mücadeleye yardımcı olmak için tasarlandı;

  Astımın karmaşıklığı ve çok türlülüğü, teşhis ve tedavide kendine güvenmenin her zaman kolay olmadığı anlamına gelir. Astım prevalansının artmasıyla, yeterince kontrol edilemeyen astım, hastalar için uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.

  FeNO ile hasta sonuçlarını iyileştirin;

  FeNO testi artık dünya çapında kılavuzlarda astım bakımı için önerilmektedir. Astımı doğru bir şekilde teşhis etmek ve yönetmek için doğru bir FeNO test cihazına sahip olmak çok önemlidir. FeNO değerleri iyi oluşturulmuştur ve tedavi kararınızı optimize etmeye yardımcı olabilir. Mevcut ATS FeNO eşikleri, NIOX teknolojisinin en yaygın kullanılan cihaz olduğunu, çalışmalarda kullanılan diğer FeNO test cihazlarından elde edilen sonuçların NIOX ile karşılaştırılamayacağını ve bu da, NIOX'un ATS'ye göre astımı yönetirken daha güvenilir bir okuma sunabileceğini göstermektedir.

   
  NIOX VERO KULLANIMI