SibelSound 400 Masaüstü Odyometre
    SIBELSOUND 400, SIBELMED AR-GE departmanı tarafından geliştirilmiş bir odyometredir. 
    Hem işitme eşiklerinin belirlenmesinde ve tarama testlerinde hem de eşik üstü ton testlerinde odyometrik keşiflerin güvenilir ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlar.