Üretim

Alerkan Healthcare ürünleri, 3000 m2 alana sahip entegre tesislerinde, modern teknolojiler kullanılarak, hammadde temininden satış sonrası hizmet aşamasına kadar, toplam kalite prensipleri doğrultusunda ve mükemmeli hedefleyerek üretilmektedir. 
Temiz oda şartlarında, antibakteriyel zeminde, plastik enjeksiyon kalıplama, ultrasonik kesim ve ultrasonik yapıştırma, montaj - ambalajlama, sterilizasyon, paketleme, depolama gibi tüm üretim prosesi, kalite kontrolün tüm aşamaları, uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının ve Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde, GMP kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak, tamamen kendi modern entegre tesislerinde gerçekleşmektedir. 
Üretimde kullanılan tüm hammadde ve girdiler biyolojik ve kimyasal teste tabi tutulmuş, sağlık ve gıdaya uygunluk sertifikalarına sahip, orijinal, kendi alanında kalitesini tüm dünyada kanıtlamış markalara sahip ürünlerden oluşur.