Zeta Plus Kapsüllü Sistem (EZP)

 

EZP sisteminde kullanılmakta olan 2 ana ürün grubu vardır: Birincisi deneme veya küçük çaplı protein üretimlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş küçük bir haznedir (Model No: 16EZA). İkincisi ise 11,2 m2'ye kadar filtre medyası barındırarak yüksek ölçekli protein filtrasyonunda kullanılan büyük bir haznedir (Model No: 16EZB). Her iki model de bir filtre haznesinden, bir manifold levha setinden ve 0,23 m2 ve 1,6 m2'lik konfigürasyonları bulunan filtre kapsüllerinden oluşmaktadır.

Bu özel sistem müşterilerimizin talepleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde çalışanlar sadece bel seviyesinde yapılan filtre değişimleri sayesinde kapsülleri baş seviyesinin üstüne taşımak zorunda kalmaz ve değişim esnasında üstlerine sıvı dökülme riski de ortadan kalkar.

 

EZP sistemi derinlik filtrasyonu kapasitesini arttıran ve üretimin sonundaki membranları koruyan Zeta Plus EXT medyasından faydalanır. Bu medyanın kullanıldığı uygulamalara konak hücre proteinleri, virüs, DNA, protein ve endoksin ayrıştırma örnek verilebilir.

Yeni Zeta Plus Kapsüllü Sistemin (EZP) eşsiz, kolay kullanımlı öncü tasarımı, güvenilir ve kaliteli derinlik filtresi ihtiyacına tam olarak cevap verebilmektedir. EZP ergonomi, kapsül tasarımı, fermentasyon sonrası hücre kültürü arındırmada ve konak hücre kaynaklı safsızlıkların giderilmesi için en uygun çözümü sağlayan çift zonlu filtreleme medyası özellikleriyle çıtayı yükseltmektedir.

EZP, 35 yılı aşkın bir süredir biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerindeki müşterilerimiz tarafından kullanılmakta olan, sektör lideri Zeta Plus ürün grubumuza en son eklenen sistemdir. Bu sistem, operatörlerin kapsülleri başlarının üstüne kaldırmasına gerek kalmayacak ve böylelikle de kullanılmış kapsüllerle çalışırken üstlerine sıvıların dökülmesi riskini ortadan kaldıracak şekilde, yükleme ve boşaltmanın bel hizasında yapılabilmesi ihtiyacına yanıt vermek amacıyla geliştirilmiştir.

Geleneksel derinlik filtrasyon sistemlerinin, filtre medyasının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, düşey olarak konulması gerekir ve kullanılmış kartuşların çıkarılması zahmetli olur ve zaman alır. Boşaltma sırasında sıvı dökülmeleri de olabilir. EZP sistemiyle, filtre hazne sistemi, yatay veya düşey konuma getirilebilir. Bu sadece takma ve çıkarma sürelerini ve operatör hatalarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hem sıvılarla temas etme ve temizleme maliyetlerini düşürür, hem de filtrasyon prosesini hızlandırır ve prosesin etkilerini en aza indirir.

Yenilikçi hazne sistemi ve kapsül tasarımı

EZP sisteminde kullanılmakta olan 2 ana ürün grubu vardır: Birincisi deneme veya küçük çaplı protein üretimlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş küçük bir haznedir (Model No: 16EZA). İkincisi ise 11,2 m2'ye kadar filtre medyası barındırarak yüksek ölçekli protein filtrasyonunda kullanılan büyük bir haznedir (Model No: 16EZB). Her iki model de bir filtre haznesinden, bir manifold levha setinden ve 0,23 m2 ve 1,6 m2'lik konfigürasyonları bulunan filtre kapsüllerinden oluşmaktadır.

16EZA model haznelerde iki, 16EZB haznelerde ise daha fazla sınıfta Zeta Plus EXT medyası kullanılabilir, bu sayede tek aşamalı veya çok aşamalı derinlik filtrasyonu kolaylaşır. Hiçbir hazne komponenti proses sıvılarıyla doğrudan temas halinde olmaz ve bu sayede de, kullanım sonrası temizlik ve validasyon işleri ortadan kalkar.

Küçük hazneye bir ile dört adet 0,23 m2’lik kapsül veya bir adet 1,6 m2’lik kapsül takılabilir ve montaj doğru şekilde sızdırmaz hale getirilince sinyal veren entegre bir tork sınırlayıcısı bulunur. 1,6 m2’lik kapsülde, kapsüllerin birbirlerine çabuk, kolay ve sağlam bağlanabilmesi için bir CAM kilitleme mekanizması bulunur ve masif merkez, iç çelik şeritler veya bir orta direk kullanılması gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu kapsülün kolay doldurma ve boşaltma yapılabilmesini sağlayan iki tutamağı, düşük akış aşağı hacmi ve kapsül başına 100 ml’den az düşük tortu tutma hacmi vardır.

Üstün filtreleme performansı

EZP Sistemi, derinlik filtrasyonu kapasitesini artıran ve üretimin sonundaki (downstream) membranların korunmasını arttıran ünlü Zeta Plus EXT medyası kullanır ve bu sayede toplam filtrasyon maliyetleri düşer. EXT filtre serisi, akış yukarı (upstream) katmanı akış aşağı (downstream) katmanından daha açık olan iki katman veya “bölge” medyadan oluşur. Bu da partikül tutma kapasitesini arttırır, çünkü büyük partiküller filtre medyasının üst bölgesinde hapsolurken, ufak partiküller de alt bölgede yakalandıkları filtrenin kapasitesi artar, filtrenin erken tıkanması olasılığı düşer ve daha uzun süre kullanılabilir.

Zeta Plus EXT Serisi filtre medyası, konak hücre proteinleri (HCP), virüsler, DNA, protein agregatları ve endotoksin gibi partiküllerin çıkarılmasında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu sayede, üretimin sonunda (downstream) karşılaşılan anyon değişimli kromatografi adımlarının zorluklarını da azaltabilir.