logo-sibelmed
W50-foto-1

      W50

 

 • Çeşitli hasta veritabanlarının yönetimi
 • SIBELSOUND 400 ve AC50 odyometrelerden odyometrik test verilerinin indirilmesi
 • Diğer odyometreler ile gerçekleştirilen odyometrik test verilerinin manuel girişi
 • Odyometrik testlerin farklı tiplerinin görüntülenmesi
 • Tanı: COUNCIL, IMSS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH ve diğerleri …)
 • Tanı parametrelerinin çeşitli tiplerinin seçimi
 • Test grafikleri
 • Aynı hastaya ait testlerin karşılaştırması
 • Özelleştirilebilir raporlar
 • Test raporu çıktıları
 • Üniteden testlerin silinmesi için seçenek

SIBELMED W50, Microsoft Windows® ile odyometrik testlerin tanıtımı, analizi, iletimi, depolanması ve görüntülenmesi için entellektüel bir yazılım.