alerkaaa

ALERKAN

 

Hastanelerde enfeksiyon, hastaların ve sağlık personelinin sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte, tedavi süresinin uzamasına neden olduğu için maliyetleri de artırmaktadır.

Aynı zamanda hastanelerde bir kalite göstergesi olan hastane enfeksiyon oranı, enfeksiyon gelişimini önleyecek tedbirlerin alınmasıyla en aza indirilebilir.

Hastalara teşhis ve tedavi esnasında kullanılan cihazların, hastane enfeksiyonunun gelişiminde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu cihazların neden olduğu enfeksiyonu en aza indirmede, cihazlarda kullanılan yüksek etkinliğe sahip bakteri-virüs filtrelerinin payı büyüktür.

Alerkan, yüksek kalitesi, geniş ürün çeşidi, müşteri odaklı ve hızlı çözüm üreten şirket yapısıyla bakteri-virüs filtrelerinin üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerindendir.